Produkty z certyfikatem J.S. Hamilton – mamy to!

Aktualności Porady 21.11.2022

Czym jest J.S. Hamilton?

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. to niezależna jednostka badawcza o międzynarodowej rozpoznawalności. W jej kompetencji leży opiniowanie zgodności towarów z wymaganiami stawianymi przez wewnętrzne restrykcje obowiązujące na rynku europejskim. Podmiot ten zajmuje się również przyznawaniem dodatkowej gwarancji, jako bezstronny uczestnik procesu. Jego znak stanowi dla konsumenta wyraźny sygnał, że dany produkt ma wszystkie potrzebne, a często nawet dodatkowe, badania umożliwiające wprowadzenie go na rynek. Warto też dodać, że J.S. Hamilton zajmuje się przyznawaniem certyfikatów również na rynek amerykański – w oparciu o wymogi FDA.
 

W jaki sposób otrzymuje się certyfikat J.S. Hamilton?

Za każdą wystawioną opinią i przygotowanym raportem w J.S. Hamilton stoi wieloletnie doświadczenie i kompleksowa wiedza na temat praw i obowiązków producentów, importerów oraz eksporterów. Jednostkę badawczą buduje kadra specjalistów z różnych dziedzin. Są to osoby potrafiące obracać się w gąszczu interpretacji prawnych równie sprawnie, co w różnorodnej metodologii podlegających im laboratoriów. W J.S. Hamilton kładzie się też duży nacisk na zarządzanie zoptymalizowanym planem badań. Otrzymanie certyfikatu jest więc w tym przypadku zawsze związane z koniecznością kompletacji wszelkich niezbędnych pomiarów na próbkach dostarczanych przez zainteresowane podmioty. Jedynie towar z pełną i wyczerpującą dokumentacją, który nie budzi wątpliwości w żadnym aspekcie, może otrzymać pozytywną opinię i certyfikat J.S. Hamilton!
 

Analiza J.S. Hamilton – niezależna i poufna

Opiniowanie dokumentacji badawczej to tylko jedna z możliwości. Na wyróżnienie certyfikatem firmy kontrolnej J.S. Hamilton zasługują jedynie produkty, które pozbawione są wszelkich uchybień od przyjętych norm. Potwierdzeniu tego służą właśnie dokładne oraz szczegółowe analizy przeprowadzane w ich własnych, niezależnych laboratoriach. Mogą być one m.in. sensoryczne, mikrobiologiczne, czy też fizyko-chemiczne. Na podstawie pozytywnych wyników z licznych testów tworzy się poufny raport oraz przyznaje indywidualny znak zgodności opatrzony prywatnym numerem. Klient ma więc pewność, że certyfikat J.S. Hamilton to dowód, iż produkt powstał zgodnie ze wszystkimi wymogami obowiązujących aktów prawnych na terytorium danego kraju UE lub na obszarze USA.
 

Nasze wyróżnienie i produkty z certyfikatem J.S. Hamilton

W naszej branży rzeczą najwyższej wagi jest kwestia bezpiecznego kontaktu produktów z żywnością. Skupiliśmy więc swoje wysiłki na tym, by stopniowo i dobrowolnie zdobywać niezależne opinie specjalistów na temat naszych towarów. Baza uzyskanych raportów badawczych pozwoliła nam na ten moment przeprowadzić niejeden proces certyfikacji J.S. Hamilton. Otrzymaliśmy indywidualny znak zgodności. Chcemy, by był to dla klientów dodatkowy dowód tego, że warto wybierać nasze produkty i takie marki jak Konighoffer, czy też Starke Pro. Z przyjemnością wdrażamy kolejne procedury odpowiadające za bezpieczeństwo konsumentów. Czujemy się wręcz odpowiedzialni za tworzenie konkurencyjnej oferty. Dlaczego? Ponieważ znamy swoje produkty na wskroś i wiemy, że w pełni zasługują na certyfikat J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.!