BLACK WEEK do -70%! NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA! DARMOWA DOSTAWA OD 199zł
Uwaga! Zamówienia zrealizowane do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia!

Gwarancja

GWARANCJA


Szczegółowe informacje na ten temat warunków gwarancji znajdą Państwo poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi punktami przed złożeniem reklamacji.
 
WARUNKI GWARANCJI:
1.       Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja.
2.       Gwarantujemy, że oferowany wyrób jest należytej jakości.
3.       Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe wynikające z winy producenta.
4.       Naprawie lub wymianie podlega uszkodzona (reklamowana) część sprzedanego towaru.
5.       Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia.
6.       Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji produktów zamieszczonymi na opakowaniach produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. na skutek upadków, zadrapań ostrymi przyborami), termicznych (np. przegrzanie pustego naczynia, pęknięć naczyń żaroodpornych i zahartowania gorącego naczynia zimną wodą), chemicznych (np. plam powstałych w wyniku reakcji z roztworami soli lub innych środków chemicznych) bądź celowych uszkodzeń. Produkty używane niezgodnego z przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
7.       Rysy mogą się pojawić na powierzchni każdej stali nierdzewnej w wyniku normalnego użytkowania i nie są objęte gwarancją.
8.       Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sklepu Internetowego Tadar.pl
9.       Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10.   Koszt wysyłki i opłaty manipulacyjne nie są objęte gwarancją.
11.   W sprawach dotyczących gwarancji stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.   Towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi i gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru. Towar jest zgodny z umową również, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
13.   Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
14.   Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział.