DARMOWA DOSTAWA od 149 zł NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA
Uwaga! Zamówienia zrealizowane do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia!

Gwarancja

GWARANCJA


Szczegółowe informacje na ten temat warunków gwarancji znajdą Państwo poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi punktami przed złożeniem reklamacji.

 
WARUNKI GWARANCJI:
 
1.     Na produkt udzielana jest 3-letnia gwarancja wyłącznie przy zakupie w Sklepie Internetowym Tadar.pl
2.    Gwarantujemy, że oferowany wyrób jest należytej jakości.
3.    Gwarancja obejmuje wszystkie wady produkcyjne oraz materiałowe wynikające z winy producenta.
4.    Naprawie lub wymianie podlega uszkodzona (reklamowana) część sprzedanego towaru.
5.    Reklamacja będzie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty złożenia.
6.    Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami dotyczącymi użytkowania i pielęgnacji produktów zamieszczonymi na opakowaniach produktów. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (np. na skutek upadków, zadrapań ostrymi  przyborami), termicznych (np. przegrzanie pustego naczynia, pęknięć naczyń żaroodpornych i zahartowania gorącego naczynia zimną wodą), chemicznych (np. plam powstałych w wyniku reakcji z roztworami soli lub innych środków chemicznych) bądź celowych uszkodzeń. Produkty                      używane niezgodnego z przeznaczeniem nie podlegają reklamacji.
7.    Rysy mogą się pojawić na powierzchni każdej stali nierdzewnej w wyniku normalnego użytkowania i nie są objęte gwarancją.
8.    Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie towaru do Sklepu Internetowego Tadar.pl
9.    Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
10.   Koszt wysyłki i opłaty manipulacyjne nie są objęte gwarancją.
11.    W sprawach dotyczących gwarancji stosować się będzie odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.   Towar jest zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi i gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba, że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia, co do takiego przeznaczenia towaru. Towar jest zgodny z umową również, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju.
13.   Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi lub gwarancji, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
14.   Sprzedawca nie odpowiada za niezgodności towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział.