DARMOWA DOSTAWA od 149 zł NATYCHMIASTOWA WYSYŁKA
Uwaga! Zamówienia zrealizowane do godziny 12.00 wysyłane są tego samego dnia!

Prawa autorskie do zdjęć i tekstów


Prawa autorskie do zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie internetowej tadar.pl

Prawa autorskie do wszystkich zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego tadar.pl, w szczególności fotografii produktów, grafik produktów i opisów produktów, przysługują spółce Tadar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Jasinie, ul. Poznańska 53, 62-020 Jasin (NIP 7773323424, nr KRS 0000747248), i są objęte ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.)
W stosunku do zdjęć i tekstów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego tadar.pl  niedozwolone jest w szczególności:
 
  1. zwielokrotnianie zdjęć lub tekstów dowolną techniką, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, publiczne udostępnianie zdjęć lub tekstów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w dowolnym miejscu i czasie, w związku z oferowaniem towarów do dalszej sprzedaży, w szczególności na portalach lub stronach internetowych,
  3. korzystanie ze zdjęć lub tekstów w celach reklamy lub promocji lub prowadzonej działalności, w tym także emitowanie w Internecie, w szczególności na portalach i stronach internetowych,
  4. wprowadzenie zdjęć lub tekstów do pamięci komputera i ich cyfrowa obróbka,
  5. korzystanie ze zdjęć lub tekstów bezpośrednio lub pośrednio w celu komercyjnym.
Korzystanie z poszczególnych zdjęć lub tekstów zamieszczonych na stronie sklepu internetowego tadar.pl jest dopuszczalne po uprzednim zawarciu z Tadar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa umowy licencyjnej w formie pisemnej. Jeżeli są Państwo zainteresowani podpisaniem takiej umowy licencyjnej uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: tadar@tadar.pl
Zgoda nie jest wymagana wyłącznie na korzystanie ze zdjęć lub tekstów w zakresie własnego użytku osobistego.
Naruszenie powyższych zasad skutkować może odpowiedzialnością cywilnoprawną lub karną.
W przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich do zdjęć lub tekstów, w szczególności poprzez wykorzystywanie ich do sprzedaży lub osiągania korzyści majątkowych, Tadar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ma prawo dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego.